IT-Säkerhet

IT-Säkerhet

Den cyberkriminella marknaden växer stadigt och med det växer även hotbilden mot företag, stora som små, oavsett marknadssegment. Se till att ni har förutsättningarna som krävs för att stå emot en attack och de kostsamma konsekvenser som kan följa. Vi på Go On har under många år arbetat med säkerhetslösningar för olika typer av företag. Även om det värsta skulle inträffa, så kan våra lösningar kan ta er tillbaka till verksamheten.

Riskanalys av IT-miljö

Alla informationssystem har en svag punkt, vare sig det är tekniskt eller organisatoriskt. Vi analyserar er IT-miljö och hjälper er hitta dessa så att ni kan vidta rätt åtgärder för er verksamhet.

Handlingsplan vid IT-attack och haveri

Man kan spendera stora summor på hård- och mjukvara, men chansen finns alltid att man hamnar i någon form av krissituation. I dessa fall behöver ni som företag veta vad ni ska göra, hur ni ska göra, vilka ni behöver kontakta m. m. Vi hjälper er upprätta en handlingsplan, så att er verksamhet snabbt kommer på fötter igen vid en omfattande störning.

Är er backup-lösning säker?

Se till att ni har en backup-lösning ni kan lita på. Det är lätt att tänka att fysiskt separata servrar ger ett fullgott skydd, men det är långt ifrån sanningen. Krypteringsvirus är sofistikerade och kan nå långt genom ledningarna.
Vi erbjuder ett komplement till detta i form av band; ett passivt media. Med detta har du alltid en chans att återställa din krypterade eller förlorade data.

Vanliga IT-attacker

Phishing – Det vanligaste sättet för kriminella att ta sig in i din e-post eller att plantera ransomware är detta sätt. Det räcker att en person gör ett felklick på en länk i ett phishing-mejl och hela ert nätverk kan vara i fara.
Ransomware – Ett angrepp som blir allt vanligare. Er data krypteras och för att dekryptera filerna kräver de kriminella en lösensumma. Har du ingen säker backup har du två alternativ; betala lösensumman, eller låt er data gå förlorad.