Affärssystem

Visma.Net ERP

Ett affärssystem i molnet som automatiserar och effektiviserar

960x0

Nyckelfunktioner:
Redovisning
Kundreskontra
Elektronisk fakturahantering
Logistikhantering
Bank/likvidhantering
Anläggningsregister
Valutahantering
Periodisering

Logistikhantering
Lagerstatus
Orderbehandling
Pris- och rabatthantering
Returhantering

Periodisering
Periodisering
Användardefinierade periodiseringsscheman
Omfattande rapportering

Redovisning
Kontoplan
Budget
Automatfördelningar
Avancerad finansiell rapportering
Stödjer flervalutahantering
Återkommande transaktioner

Bank och likvidhantering
Flervalutahantering
Sammanslagna bankuttag
Användardefinierade transaktionstyper

Anläggningsregister
Multipla avskrivningsmetoder
Verktyg för anläggningstillgångar
Klassificering av fasta tillgångar
Hierarkier för fasta tillgångar

Kundreskontra
Fakturering och kreditfakturor
Kontanthantering

Elektronisk fakturering
Enkel hantering för avskrivning av fakturor
Kontoutdrag skickade på e-post
Hämta elektroniska betalningar från banken
Räntefakturering
Kundsaldo och kreditspärr
Påminnelse- och kravhantering
Leverantörshantering
Hantering av förskott till leverantörer
Elektronisk betalning
Stödjer flervalutahantering
Återkommande transaktioner

Valutahantering
Flera kurstyper med olika kurser per valuta
Valutaomvärdering av huvudbok samt kund- och leverantörsreskontra